Ecorys-rapport beleidsdoorlichting Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s naar de Tweede Kamer

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) heeft het Ecorys-eindrapport van de beleidsdoorlichting van artikel 22 van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze doorlichting gaat over het beleid voor Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s.

Ecorys heeft een beleidsdoorlichting uitgevoerd voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van Artikel 22 van de begroting van IenW. Ecorys heeft onderzocht in hoeverre het beleid op doeltreffende en doelmatige wijze heeft bijgedragen aan het doel om mens en natuur te beschermen tegen maatschappelijk onaanvaardbare geachte veiligheid-, milieu- en gezondheidsrisico’s.

De beleidsdoorlichting biedt een overkoepelende analyse van de uitgevoerde evaluaties van het beleid op een breed veld:

  • Algemeen beleid veiligheid en risico’s
  • Veiligheid chemische stoffen
  • Veiligheid biotechnologie
  • Veiligheid bedrijven en transport

In de beleidsdoorlichting wordt de beleidstheorie gereconstrueerd en wordt de daadwerkelijke uitvoering getoetst op doeltreffendheid en doelmatigheid. Dit beantwoordt vragen als: Hoe zou het beleid moeten werken? Worden de doelen behaald? En, is het beleid efficiënt? De beleidsdoorlichting eindigt met conclusies en aanbevelingen, die de basis vormen voor de kabinetsreactie van het ministerie van IenW.

Klik hier voor het rapport en voor de kabinetsreactie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Bart Witmond
T 010 4538 800
E bart.witmond@ecorys.com