Ecorys publiceert onderzoek naar het verbeteren van besluitvorming op basis van Health Technology Assessment

HTA (Health Technology Assessment) wordt gebruikt om de (on) gewenste effecten van gezonheidzorgstechnologie te evalueren ten behoeve van besluitvorming in de zorg. Ecorys heeft recent de rol van HTA rondom vergoedingsbesluiten in 10 landen onderzocht. Hiervoor is een evaluatieraamwerk opgesteld om te achterhalen in hoeverre bestaande HTA-praktijken nieuwe inzichten rondom o,a. legitimiteit en transparantie in besluitvorming toepassen,

Op basis van desk research gecombineerd met interviews met relevante belanghebbenden wordt vastgesteld dat HTA-praktijken in Canada, Schotland en Engeland het meest in overeenstemming zijn met het evaluatieraamwerk. Australië, Duitsland enFrankijk volgen op de voet, terwijl Argentinië en Zuid Korea aan het begin staan. Brazilë en Thailand nemen een middenpositie in. Echter, alle landen kunnen nog op bepaalde punten verbeteren. Dit geldt vooral op het terrein van 1) scoping, 2) betrekken van relevante belanghebbenden, 3) inclusie van relevante patientkenmerken en 4) monitoring en evaluatie van de vergoedingsbesluiten. 

De resulaten zijn gepubliceerd in Value In Health; het volledige artikel is hier te vinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
T +31 10 453 84 21 
E wija.oortwijn@ecorys.com