Ecorys onderzoekt regulering transport waterstof voor ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Waterstof speelt naar verwachting een cruciale rol in de energietransitie om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Om de potentie van waterstof voor Nederland in kaart te brengen en aan te geven wat er op korte termijn in gang moet worden gezet om dit potentieel te realiseren, stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een routekaart waterstof op. Eén van de onderwerpen die in ieder geval aandacht behoeft is de mogelijke regulering van het transport van waterstof. Waterstof kan op dezelfde wijze als aardgas worden getransporteerd en gedistribueerd door pijpleidingen. Het transport van aardgas is een gereguleerde activiteit.

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat Ecorys onderzoek doen naar de voor- en nadelen van de regulering van het transport van waterstof. Ecorys werkt daarbij samen met TNO en zal tijdens de uitvoering van het onderzoek ook spreken met experts in het veld. De eindversie van het rapport wordt verwacht in april 2018.

Ecorys doet vaker projecten op het gebied van nieuwe duurzame technologieën en de impact die deze kunnen hebben op het energiesysteem en de spelregels daarbinnen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Robert Haffner
Sector Leader Natural Resources
T 010 4538 577
E mc@ecorys.com