Ecorys onderzoekt innovatiekansen voor de Nationale Databank Wegverkeergegevens

Onlangs heeft Ecorys een kosten-batenanalyse opgesteld van de Nationale Databank Wegverkeergegevens (NDW). Hierin zijn de bedrijfseconomische en maatschappelijke kosten en baten van de NDW in kaart gebracht. Een van de (maatschappelijke) baten heeft betrekking op innovatie. Het goed in kaart brengen van de impact hiervan is echter een onderzoek op zich. De NDW heeft daarom Ecorys gevraagd de innovatiekansen en hun potentiele maatschappelijke impact apart in kaart te brengen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in de belangrijkste en meest waardevolle innovatieve ontwikkelingen voor de NDW en haar partners (wegbeheerders, maar ook commerciƫle partijen), wat de meerwaarde van de NDW hierbij is en wat dit maatschappelijk oplevert. De inzichten die hieruit volgen kunnen de NDW vervolgens helpen bij haar meerjarenplanning.

Voor dit onderzoek zullen diverse interviews afgenomen worden bij experts met kennis over innovatieve mobiliteitssystemen waarbij wegverkeerdata een belangrijke rol spelen. Het onderzoek zal eind juni van start gaan en wordt afgerond in september.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Niels Peters (projectleider)
Consultant Steden & Regio’s
T 06 50 65 34 77
E niels.peters@ecorys.com