Ecorys onderzoekt grensoverschrijdende arbeidsmarkt voor ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Ecorys ingeschakeld om onderzoek te doen naar een grensoverschrijdende arbeidsmarkt. De afgelopen jaren zijn meerdere beleidsstappen genomen naar een sterkere grensoverschrijdende arbeidsmarkt. In 2014 is in de Beneluxaanbeveling afgesproken dat er vergelijkbare marktgegevens moeten komen zodat beleid beter geformuleerd kan worden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft op dit vlak veelvuldig studies uitgevoerd, zowel alleen als in samenwerking met internationale partners. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil graag meer inzicht krijgen in wat de CBS-onderzoeken naar grensoverschrijdende statistieken hebben opgeleverd en in hoeverre de gebruikte indicatoren bijdragen aan het opstellen van arbeidsmarktbeleid.

Ecorys zal evaluatieonderzoek naar de grensstatistiek uitvoeren. De antwoorden op de onderzoeksvragen zullen geformuleerd worden door middel van een deskstudie van de bestaande CBS-studies en interviews met onder andere statistiekbureaus, arbeidsbureaus, regionale en gemeentelijke beleidsmakers, in Nederland en over de grens. Het onderzoek zal vanaf de tweede week van juni van start gaan en zal worden afgerond in het najaar van 2018.

Voor meer informatie kunt u contact op met:

Dr. Saraï Sapulete
Saraï.Sapulete@ecorys.com
T 31614243344