Ecorys onderzoekt de maatschappelijke effecten van het gebruik van voorschoolse voorzieningen


In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoekt Ecorys de maatschappelijke effecten van het gebruik van voorschoolse voorzieningen. Het Ministerie wil graag inzicht in de beoogde effecten, indien ouders die nu nog geen gebruik maken van voorschoolse voorzieningen voor hun peuters, dit in de toekomst wel gaan doen. 

In 2015 ging in Nederland ongeveer 15 procent van de peuters niet naar een voorschoolse voorziening. Deze situatie is ongewenst. Voorschoolse voorzieningen kunnen immers helpen het kind een goede start te geven in de maatschappij. Om deze reden hebben het Rijk en de VNG in 2016 bestuurlijke afspraken gemaakt die tot doel hebben dat alle peuters gebruik maken van een voorschoolse voorziening.

Momenteel wordt een monitor uitgevoerd om te achterhalen welke inspanning gemeenten verrichten om ouders te stimuleren hun peuter aan te melden voor een voorschoolse voorziening. In november 2016 heeft Kamerlid Van ’t Wout een motie ingediend om ter aanvulling hierop het beoogde maatschappelijke effect van de gemaakte bestuurlijke afspraken inzichtelijk te maken. 

Ecorys onderzoekt de maatschappelijke effecten in de periode augustus t/m november 2017. Het onderzoek bestaat uit  een literatuurstudie, een Synmind online consultatie en een focusgroep. Experts uit wetenschap en praktijk worden in diverse stappen in het onderzoek betrokken. Sterke betrokkenheid van het veld leidt tot een breed gedragen selectie van meetbare effecten. Uiteindelijk kwantificeren en monetariseren we de effecten waar mogelijk. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Annejet Kerckhaert
Consultant Social Affairs
T +31 (0)6 51938792
E annejet.kerckhaert@ecorys.com