Ecorys evalueert Stedenbandenbeleid gemeente Dordrecht

Wie denkt aan Dordrecht, denkt waarschijnlijk niet meteen aan het zogenoemde dorp in de Oostkaap- provincie van Zuid-Afrika. De link tussen de Nederlandse stad en haar Afrikaanse naamgenoot rijkt echter verder dan alleen de benaming. Samen met het Afrikaanse Bamenda, de Bulgaarse stad Varna, het Duitse Recklinghausen en het Engelse Hastings, maakt de stad onderdeel uit van het stedenbandenbeleid van de gemeente Dordrecht. Welke mogelijkheden en kansen liggen er eigenlijk voor de gemeente en het Dordtse bedrijfsleven in het cultiveren van de banden met deze zustersteden? 
 
In 2014 is het stedenbandenbeleid van de gemeente Dordrecht door Ecorys geëvalueerd. Kort hierop volgde het Beleidskader internationale samenwerking 2014 – 2018, waarin de gemeenteraad uitsprak te hechten aan het doorzetten van de vijf stedenbanden. Voortbouwend op de uitkomsten van de evaluatie in 2014 en de VNG-publicatie Internationale Aspecten van gemeentelijk beleid, werd ingezet op een verzakelijking van internationale beleid. De speerpunten economie, cultuur en duurzaamheid bleven daarbij leidend. Het beleidskader definieerde vijf duidelijke doelstellingen op het gebied van efficiëntie, effectiviteit, draagvlak, bekendheid en het duidelijk in kaart brengen van resultaten van het beleid. 
 
Met deze inzet heeft Dordrecht duidelijk gemaakt dat de gemeente, ondanks het voornemen de structurele kosten omlaag te brengen, groot belang hecht aan het internationale beleid. Dit is dan ook de context waarbinnen de evaluatie dient plaats te vinden. 
 
Elementen die een rol spelen zijn: 
  • De belangen van de eigen gemeenschap; 
  • Het bieden van expertise, gericht op capaciteitsversterking van partnergemeenten in ontwikkelingslanden; 
  • Het oplossen van mondiale vraagstukken; 
  • Het bedrijfsleven een rol en stem geven in de formulering van het beleid. 
 
Het huidige beleid is opnieuw toe aan een evaluatie. Niet om af te rekenen, maar om te leren en te verbeteren. Ecorys zal deze evaluatie wederom uitvoeren. Daarbij kijkt het onderzoeksteam naar de doelstellingen en aanbevelingen die voortkwamen uit de evaluatie uit 2014 en identificeren waar nog slagen kunnen worden gemaakt op het gebied van efficiëntie, effectiviteit en relevantie. Op deze wijze wordt de lange-termijn-ontwikkeling van het beleid zichtbaar en getest of de gemeente met de laatste beleidsnota de juiste accenten heeft aangebracht. Daarbij zal het onderzoeksteam vooruitkijken naar mogelijke kansen en beleidsopties voor de komende periode, waarin rekening wordt gehouden met de noodzaak voor een zo efficiënt mogelijk gebruik van het budget.
 
Ecorys is bekend met de bezuinigingen op de internationale samenwerking met de stedenbanden en de mogelijke gevoeligheden in verband met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. De publicatie van het eindrapport wordt voorzien na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Viek Verdult
Partner 
T 010 4538 577
E mc@ecorys.nl