Ecorys doet onderzoek naar de economische schade van de droogte in 2018

Afgelopen jaar was een uitzonderlijk droog jaar. Risico’s van droogte waren veelvuldig in het nieuws. De Nederlandse waterbeheerders hebben de ontwikkelingen nauwlettend gemonitord en actief bijgestuurd om negatieve gevolgen te beperken. Nu de meeste gevolgen van de droogte achter de rug zijn, kan teruggeblikt worden op de daadwerkelijke effecten. Dit is aanleiding geweest voor het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat om Ecorys te vragen een inschatting te maken van de economische schade van deze droogte.

Ecorys spreekt hiervoor met diverse partijen en sectoren die (in)direct te maken hebben gehad met de droogte. Voorbeelden hiervan zijn kennisinstituten, brancheorganisaties en individuele bedrijven die hinder hebben ondervonden. Tevens doet Ecorys modelberekeningen om op consistente wijze de effecten uit te drukken. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Karel van Hussen
E karel.vanhussen@ecorys.com
T 010 4538 577

llse van de Velde
E ilse.vandevelde@ecorys.com
T 010 4538 577