Ecorys brengt verbeterpunten van het gebruik van diagnose-instrumenten in beeld

Ecorys leidde een paneldiscussie met gemeenten over de meerwaarde van diagnose-instrumenten in de praktijk en schreef het artikel 'What’s in it voor de klantmanager en de klant?' Highlights uit het artikel: 
Het werken met een diagnose-instrument maakt de uitvoering professioneler en de dienstverlening aan inwoners beter.
Inwoners krijgen meer regie over hun re-integratie of participatie proces
Betrek klantmanagers actief bij de implementatie en praat over hoe het instrument hun dagelijks werk makkelijker kan maken.
Deel ervaringen met verschillende instrumenten tussen gemeenten
Zet een volgende stap en betrek ook inwoners bij de evaluatie van het instrument. 
 
Meer informatie over diagnose bij re-integratie? Lees hier de door Ecorys opgestelde werkwijzer diagnose-instrumenten en vul het diagnose kompas in als u benieuwd bent wel instrument bij uw organisatie past. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
 
Annejet Kerckhaert
Consultant Sociaal Affairs
T +31 (0)6 51938792