Ecorys brengt kosten, vergoedingen en knelpunten pleegzorg in kaart

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport doet onderzoek naar pleegzorg. Het doel van het onderzoek is om duidelijkheid te geven over de gehanteerde tarieven voor pleegzorg. Hieronder vallen de kosten die pleegzorgaanbieders maken, en ook de kosten en vergoedingen waar pleegouders mee te maken hebben. 
 
Pleegzorg neemt een belangrijke positie in binnen de jeugdhulp. Wanneer een kind (tijdelijk) niet in de eigen gezinssituatie kan wonen, is het belangrijk dat een kind ‘zo thuis mogelijk woont’. Inzage in mogelijke knel- en verbeterpunten maakt dat beter kan worden aangesloten op de wensen en behoeften bij pleegzorg. 
 
Ecorys voert dit onderzoek uit door zowel pleegouders als pleegzorgorganisaties te bevragen middels enquêtes. Daarnaast wordt een focusgroep gehouden met pleegzorgorganisaties en een focusgroep met gemeenten. Hierin zal dieper worden ingegaan op knelpunten zoals: 
  • De communicatie tussen pleegzorgorganisaties en gemeenten;
  • De tarieven die gemeenten hanteren voor pleegzorg. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Annejet Kerckhaert
Consultant Sociaal Domein
T 010 4538 577