Ecorys analyseert effecten Duits tolvignet

Duitsland voert naar verwachting op 1 januari 2019 een vignet in voor het gebruik van het hoofdwegennet: het Duitse autosnelwegennet en de Bundesstraßen. Voor voertuigen met een niet-Duits kenteken, zoals voertuigen met een Nederlands kenteken, is het vignet uitsluitend verplicht voor gebruik van het autosnelwegennet.

Het vignet is verplicht voor personenauto’s en campers, waarbij niet-Duitse voertuigbezitters de keuze hebben uit 3 vignetten: een 10-dagenvignet, een 2-maandenvignet en een jaarvignet. De kosten van het vignet voor een auto zijn afhankelijk van een aantal kenmerken van het voertuig en bedragen op jaarbasis maximaal € 130. Voor een 10-dagenvignet geldt een maximumbedrag van €25 voor een personenauto; voor een 2-maandenvignet van € 50.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft eerder toegezegd een grenseffectentoets te zullen uitvoeren na het definitief worden van de Duitse plannen. Ecorys heeft deze grenseffectentoets opgesteld.

De totale kosten van het vignet voor Nederlandse automobilisten schat Ecorys op € 60 à € 100 miljoen per jaar. Deze kosten komen voor circa 40 procent voor rekening van inwoners en bedrijven in de Nederlandse grensgemeenten.

Op basis van verschillende studies naar tolheffing, verwacht Ecorys dat het Duitse vignet marginale tot zeer beperkte effecten zal hebben op de grensoverschrijdende mobiliteit. Daarmee is ook de invloed op de bestedingen (in Duitsland en Nederland) gering.

De uitgaven die Nederlanders moeten doen voor het Duitse vignet betekenen een welvaartsverlies voor Nederland. Een deel van de kosten kan worden afgewenteld op partijen in Duitsland; dit betreft circa € 5 à € 15 miljoen per jaar. Niet alle uitgaven voor het vignet komen daarmee ten laste van de economie. Per saldo ondervindt de Nederlandse economie een last van circa € 55 à € 85 miljoen per jaar, tegenover een baat met identieke omvang voor de Duitse economie.

Daarnaast resulteren extra bestedingen in Nederland met een omvang van maximaal € 9 miljoen per jaar, tegenover € 10 miljoen aan minder bestedingen in Duitsland door Nederlanders.

De resultaten van de studie zijn verwerkt in de brief over het tolvignet die de Regering op 13 december naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Klik hier om de Kamerbrief te downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Koen Vervoort
Senior Consultant
​T 010 4538 577
​E mc@ecorys.com