June 2018

4 days 3 hours ago
Ecorys heeft een maatschappelijke kosten-batenanalyse opgesteld voor de (onder)doorgang van de N247 ter hoogte van Broek in Waterland. Een aanpassing van de N247 is wenselijk omdat automobilisten vertraging oplopen ter hoogte van Broek in Waterland (BiW), met name gedurende de ochtend- en...
1 week 2 days ago
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Ecorys ingeschakeld om onderzoek te doen naar een grensoverschrijdende arbeidsmarkt. De afgelopen jaren zijn meerdere beleidsstappen genomen naar een sterkere grensoverschrijdende arbeidsmarkt. In 2014 is in de Beneluxaanbeveling afgesproken dat...
1 week 5 days ago
Project Versterking MedezeggenschapHet Project Versterking Medezeggenschap is een initiatief van de landelijke organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders om de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs te versterken. Het project Versterking...
2 weeks 6 days ago
Big Data heeft een enorme potentie om gezondheid te verbeteren. Digitale technologieën kunnen de positie van patiënten versterken, het volksgezondheidbeleid ondersteunen, meer geïntegreerde gezondheidszorg bieden en gezondheidszorgkosten verminderen. Ecorys organiseert in samenwerking met...