June 2018

9 months 4 weeks ago
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Ecorys gevraagd een evaluatie te doen voor de Geïntegreerde Territoriale Investering (GTI). De GTI zijn projecten gericht op het verkleinen van mismatch op de arbeidsmarkt in de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en dus het...
10 months 16 hours ago
Op maandag 25 juni heeft de Saoedische viceminister van Economische Zaken Abdulaziz Alrasheed een bezoek gebracht aan Ecorys in Rotterdam. De wens van de viceminister is om meer te leren over de Nederlands aanpak omtrent economische analyse en forecasting. De aanleiding hiervoor is de economische...
10 months 1 day ago
Op 20 juni 2018 zijn de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2018 (EVMRA) gepresenteerd tijdens de eerste editie van de State of the Region, een jaarlijks programma georganiseerd door de MRA. De EVMRA wordt jaarlijks opgesteld door Ecorys, de VU, TNO, Neo Observatory. De EVMRA verkent...
10 months 1 week ago
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Ecorys ingeschakeld om onderzoek te doen naar een grensoverschrijdende arbeidsmarkt. De afgelopen jaren zijn meerdere beleidsstappen genomen naar een sterkere grensoverschrijdende arbeidsmarkt. In 2014 is in de Beneluxaanbeveling afgesproken dat...
10 months 2 weeks ago
Project Versterking MedezeggenschapHet Project Versterking Medezeggenschap is een initiatief van de landelijke organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders om de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs te versterken. Het project Versterking...
10 months 3 weeks ago
Big Data heeft een enorme potentie om gezondheid te verbeteren. Digitale technologieën kunnen de positie van patiënten versterken, het volksgezondheidbeleid ondersteunen, meer geïntegreerde gezondheidszorg bieden en gezondheidszorgkosten verminderen. Ecorys organiseert in samenwerking met...