May 2018

6 days 6 hours ago
De arbeidsmarkt voor het primair onderwijs wordt alsmaar krapper. In het eerste kwartaal van 2018 is het aantal vacatures in het primair onderwijs (po) ten opzichte van een jaar eerder met 37% gestegen. Deze stijging is veel hoger dan in het voortgezet onderwijs (vo) (+11%) en het mbo (+15%). Ook...
1 week 2 days ago
Tussen 22 en 25 mei vindt een handelsmissie naar India plaats, onder leiding van minister-president Mark Rutte. Belangrijk aandachtspunt van de missie is de samenwerking tussen Nederland en India op het gebied van stedelijke onstwikkeling, onder de noemer Smart Cities. Ecorys participeert actief in...