February 2018

1 year 2 months ago
 Mitros met ruim 28.000 woningen in Utrecht is een van de woningcorporaties die maatschappelijke visitaties laat uitvoeren door Ecorys Nederland. Hierbij worden medewerkers van Mitros en de belanghebbenden van Mitros betrokken. De belanghebbenden zijn de gemeente, huurdersvertegenwoordigers en...
1 year 2 months ago
Innovaties rond grootschalige energieopslag kunnen hun oplossing laten doorbreken met NAM70 Challenge. Manon Janssen (CEO Ecorys en boegbeeld Topsector Energie) maakt onderdeel uit van de jury.NAM wil graag een volgende stap in de versnelling van de energietransitie zetten en roept internationale...
1 year 2 months ago
Nederland heeft een lange en rijke historie. Deze historie is uitgetekend in vele prachtige, indrukwekkende en interessante monumenten. De instandhouding van monumenten is kostbaar. Ter compensatie kunnen eigenaren voor de instandhouding van hun Rijksmonument aanspraak maken op verschillende...
1 year 2 months ago
Het thema open overheid heeft de laatste jaren meer aandacht gekregen, niet alleen binnen de Nederlandse overheid maar ook internationaal. Zo bestaan er vele ranglijsten die landen scoren op bepaalde aspecten van open overheid (e.g. open data, betrokkenheid van de samenleving, wettelijk kader). De...
1 year 2 months ago
Ecorys is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) benaderd om een beleidsdoorlichting uit te voeren op basis van Artikel 22 van de begroting van IenW. Ecorys zal onderzoeken in hoeverre het beleid van Artikel 22 op doeltreffende en doelmatige wijze heeft bijgedragen aan het doel...