January 2018

10 months 2 weeks ago
In september 2017 benaderde Milieudefensie Ecorys met de vraag hoe we op een eerlijke wijze zouden kunnen omschakelen van aardgas naar duurzame warmte. Gezien de internationale klimaatafspraken uit Parijs, de klimaatambities uit het nieuwe regeerakkoord en de groeiende noodzaak om minder...
11 months 2 days ago
De onderzoeksarm van het ministerie van Justitie en Veiligheid (WODC) heeft onlangs een Ecorys-onderzoek gepubliceerd, dat heeft onderzocht hoe georganiseerde misdaad en terroristen aan hun vuurwapens komen. Dit is gedaan aan de hand van een SNA-analyse op een grote case study. Het onderzoek is...
11 months 3 days ago
Effectmeting/evaluatie interventies schulden bij jongeren:Wat werkt in de praktijk? 15 februari 2018: 14:00 – 16:15Ecorys, Watermanweg 44 (11e verdieping), Rotterdam Een groeiend aantal jongeren kampt met schuldenproblematiek. Hierom organiseert Ecorys opnieuw een kennisevent...
11 months 3 days ago
Eurofound heeft Ecorys de opdracht gegeven om informatie- en supportdiensten op het gebied van sociale exclusie en gezondheid onder jongeren in de EU in kaart te brengen. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd in samenwerking met Ecorys UK en Ecorys Bulgarije. Naar aanleiding van het hoge...
11 months 4 days ago
Waterstof speelt naar verwachting een cruciale rol in de energietransitie om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Om de potentie van waterstof voor Nederland in kaart te brengen en aan te geven wat er op korte termijn in gang moet worden gezet om dit potentieel te realiseren, stelt het...
11 months 1 week ago
Wie denkt aan Dordrecht, denkt waarschijnlijk niet meteen aan het zogenoemde dorp in de Oostkaap- provincie van Zuid-Afrika. De link tussen de Nederlandse stad en haar Afrikaanse naamgenoot rijkt echter verder dan alleen de benaming. Samen met het Afrikaanse Bamenda, de Bulgaarse stad Varna, het...
11 months 2 weeks ago
Om de verwachte groei van elektrische voertuigen (EV’s) in de komende jaren aan te kunnen, is het belangrijk dat de laadinfrastructuur meegroeit met het aantal elektrische auto's. Ecorys en EVConsult onderzochten de stand van zaken en belemmeringen bij realisatie van laadinfrastructuur in...