January 2018

4 days 8 min ago
De onderzoeksarm van het ministerie van Justitie en Veiligheid (WODC) heeft onlangs een Ecorys-onderzoek gepubliceerd, dat heeft onderzocht hoe georganiseerde misdaad en terroristen aan hun vuurwapens komen. Dit is gedaan aan de hand van een SNA-analyse op een grote case study. Het onderzoek is...
4 days 18 hours ago
Effectmeting/evaluatie interventies schulden bij jongeren:Wat werkt in de praktijk? 15 februari 2018: 14:00 – 16:15Ecorys, Watermanweg 44 (11e verdieping), Rotterdam Een groeiend aantal jongeren kampt met schuldenproblematiek. Hierom organiseert Ecorys opnieuw een kennisevent...
4 days 21 hours ago
Eurofound heeft Ecorys de opdracht gegeven om informatie- en supportdiensten op het gebied van sociale exclusie en gezondheid onder jongeren in de EU in kaart te brengen. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd in samenwerking met Ecorys UK en Ecorys Bulgarije. Naar aanleiding van het hoge...
5 days 19 hours ago
Waterstof speelt naar verwachting een cruciale rol in de energietransitie om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Om de potentie van waterstof voor Nederland in kaart te brengen en aan te geven wat er op korte termijn in gang moet worden gezet om dit potentieel te realiseren, stelt het...
1 week 6 days ago
Wie denkt aan Dordrecht, denkt waarschijnlijk niet meteen aan het zogenoemde dorp in de Oostkaap- provincie van Zuid-Afrika. De link tussen de Nederlandse stad en haar Afrikaanse naamgenoot rijkt echter verder dan alleen de benaming. Samen met het Afrikaanse Bamenda, de Bulgaarse stad Varna, het...
2 weeks 4 days ago
Om de verwachte groei van elektrische voertuigen (EV’s) in de komende jaren aan te kunnen, is het belangrijk dat de laadinfrastructuur meegroeit met het aantal elektrische auto's. Ecorys en EVConsult onderzochten de stand van zaken en belemmeringen bij realisatie van laadinfrastructuur in...