December 2017

12 months 17 hours ago
De Europese Commissie (EC) heeft met het Europees Mobiliteitspakket voorstellen ontwikkeld voor de wegtransportsector. De voorstellen richten zich op het het functioneren van de interne markt, op het verbeteren van de sociale dimensie en op beprijzing en duurzaamheid. Concrete onderwerpen die...
12 months 19 hours ago
Op 18 januari organiseert Ecorys in samenwerking met de PA-Academie, kennisplatform voor belangenbehartigers, een workshop over maatschappelijke kosten baten analyses. Een MKBA geeft een totaaloverzicht van alle effecten van een maatregel of investering voor de maatschappij. Het gaat dan niet...
12 months 2 days ago
Ecorys geeft in maart in samenwerking met het Verwey Jonker Instituut een open training effectencalculator. De training wordt gegeven door Maarten Kwakernaak en Annejet Kerckhaert, beiden zeer ervaren in het toepassen van de methodiek in verschillende gemeenten en welzijnsorganisaties. De...
12 months 2 days ago
Elke vijf jaar wordt Talis, een onderzoek geïnitieerd door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), uitgevoerd in tientallen landen wereldwijd. Nederland doet voor de derde keer mee, en Ecorys vervult in samenwerking met onderzoeksbureau MOOZ in opdracht van het...
12 months 3 days ago
Begin 2018 zal er een thematische editie van de International Journal of Technology Assessment in Health Care gepubliceerd worden, volledig gewijd aan INTEGRATE-HTA. INTEGRATE-HTA was een innovatief driejarig project onder het Zevende Kaderprogramma (FP7)  van de Europese Commissie. Het...
1 year 3 days ago
Duitsland voert naar verwachting op 1 januari 2019 een vignet in voor het gebruik van het hoofdwegennet: het Duitse autosnelwegennet en de Bundesstraßen. Voor voertuigen met een niet-Duits kenteken, zoals voertuigen met een Nederlands kenteken, is het vignet uitsluitend verplicht voor gebruik van...
1 year 3 days ago
Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft Ecorys gevraagd een analyse van het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk uit te voeren. De evaluatie dient inzichtelijk te maken of het huidige bouwwerk (dat in 2014 is geïntroduceerd) voldoet aan de uitgangspunten en doelstellingen die...
1 year 1 week ago
In zijn doctoraat onderzoekt transporteconoom Jochen Maes  of het gebruik van fietskoeriers rendabel is in het commercieel transsport van e-commerce in stedelijk gebied. Pakketvolumes in België groeiden tussen 2013 en 2015 met 24,3%. 79% van de Belgische e-shoppers verkiezen de goederen thuis...