October 2017

1 year 5 months ago
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft Ecorys en PNO Consultants de opdracht gegeven om de regelingen, middelen en faciliteiten te inventariseren die provincies, Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en Economic Boards hanteren om de regionale...
1 year 5 months ago
In Nederland en andere Europese landen worden nauwelijks meer conventionele energiecentrales gebouwd maar maken wind- en zonne-energie een snelle groei door. Deze groei is een gevolg van de subsidies die deze bronnen krijgen. Op de korte termijn is het effect van het toevoegen van capaciteit dat de...
1 year 5 months ago
Vandaag is de Ecorys-nieuwsbrief Social Affairs & Health verschenen. De nieuwsbrief geeft een goed overzicht van recente projecten, publicaties en presentaties van de Ecorys-adviesgroep Social Affairs & Health.Klik hier om de nieuwsbrief te openen.Voor meer informatie kunt u contact opnemen...
1 year 5 months ago
Kimberley van den Bergen, consultant bij Ecorys, was een van de key-sprekers op het symposium “Cross-border Healthcare in Europe: Promoting Patients’ Rights and Boosting Cooperation”, georganiseerd door Public Policy Exchange (PPE) in Brussel op 12 September 2017. Op het symposium...
1 year 5 months ago
In de regio Arnhem-Nijmegen is al een aantal jaren sprake van een overaanbod van bedrijventerreinen, kantoren en locaties voor perifere detailhandel. De 19 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen en de provincie Gelderland zijn, samen met Ecorys, aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een...
1 year 5 months ago
Voor het kunnen begrijpen van de dynamiek in de detailhandel (offline en online) zijn goede, betrouwbare cijfers over de consumentenbestedingen van belang. Bij enkele marktpartijen is een algemeen gevoel van onrust over de toekomst van de offline detailhandel voortgekomen. Daarom heeft Ecorys vorig...
1 year 5 months ago
Veel discussie over de Nederlandse woningmarkt gaat over groei versus krimp: toenemende krapte en snel stijgende prijzen in een aantal steden, vooral in de Randstad. Tegelijkertijd zijn er aan de randen van het land gebieden waar jongeren wegtrekken en schoolklassen niet gevuld raken. Deze...
1 year 5 months ago
Op 1 oktober 2017 is Laurens Warnink gestart bij Ecorys als Principal Consultant. “Met de aantrekkende economie merken wij dat veel opdrachtgevers weer nieuwe (uitbreidings-)plannen aan het ontwikkelen zijn en daarvoor gedegen onderbouwingen nodig hebben. Met de komst van Laurens kunnen wij...
1 year 5 months ago
Samenwerking tussen ondernemers en het gemeentelijk apparaat is essentieel voor lokale economische groei. Hierin vormt de afdeling Economische Zaken een onmisbare schakel. De Nationale Dag van Economische Zaken is in het leven geroepen om essentiële kennis te delen, om beter te verbinden en zo...
1 year 5 months ago
In de afgelopen periode heeft Ecorys samen met Curconsult onderzoek gedaan naar de prijsontwikkeling van levensmiddelen op de drie eilanden van Caribisch Nederland: Bonaire, Saba en Sint Eustatius. In het onderzoek draaide het primair om het verkrijgen van inzicht in het prijsverloop en de oorzaken...

Pages