May 2017

1 year 9 months ago
In het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's te verbeteren. Hiertoe worden in 12 regio’s 467 maatregelen gerealiseerd. Tweet Deze maatregelen zijn vooraf door...
1 year 9 months ago
De Raad van State heeft op 17 mei 2017 uitspraak gedaan over de bouw van een megasupermarkt in de gemeente Westland. Het bestemmingsplan De Rentmeester maakte in Naaldwijk de bouw van een nieuw complex mogelijk, onmiddellijk ten westen van winkelcentrum De Tuinen, met onder meer een megasupermarkt...
1 year 9 months ago
Een aanzienlijk aantal studenten vergeet na afronding van de studie hun studentenreisproduct stop te zetten. Hierdoor kunnen zij hoge boetes oplopen. Daarom voert Ecorys in opdracht van het ministerie van OCW en in samenwerking met Hypercube en bureau Verhelder, een onderzoek uit naar de (on-)...
1 year 10 months ago
Het maatschappelijk aanzien van de leraar in het basis- en het voortgezet onderwijs is achteruit gegaan, vooral in de laatste tien jaar. De leraar basisonderwijs heeft beduidend minder aanzien dan de collega’s in het voortgezet onderwijs. Dat verklaart wellicht hun lagere loon en de halvering...
1 year 10 months ago
Graag nodigen we u uit voor MKBA voor iedereen!? Hét kennis- en inspiratie evenement voor professionals uit het sociale- én fysieke domein die werken met, of belangstelling hebben voor het MKBA-instrument. Dus wilt u uw MKBA-kennis updaten? Noteer dan 29 juni in uw agenda en reserveer alvast één...
1 year 10 months ago
De slechte positie van Nederland op het gebied van kinder- en moedersterfte in vergelijking met andere Europese landen was voor het ministerie van VWS aanleiding om meer inzicht te krijgen in de totstandkoming van deze cijfers. Op basis hiervan heeft ZonMw, de financier van zorgonderzoek en –...
1 year 10 months ago
Ecorys’ Intermodal Links is één van de dataleveranciers van de nieuwe orientatie tool Navigate van het Havenbedrijf Rotterdam. Intermodal Links is verantwoordelijk voor de intermodale route informatie (via short sea, binnenvaart en rail) in Navigate. Daarmee is Rotterdam de vijfde zeehaven die...
1 year 10 months ago
De Directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen (DGBEB) versterkt de positie van ondernemend Nederland en zet zich in voor een duurzaam mondiaal handels-en investeringssysteem. Een blik op de belangrijkste economische ranglijsten leert ons dat Nederland er goed op staat. Het behoud...
1 year 10 months ago
De intermodal planner helpt Port of Zeebrugge bij zijn groeidoelstellingen door duidelijk de voordelen te laten zien van multimodaal transport dat gebruik maakt van de haven. Port of Zeebrugge is een druk toonaangevend logistiek platform waar import- en exportladingen elkaar constant kruisen. Deze...