April 2017

1 year 10 months ago
Het Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka) richt zich sinds 2005 op het reduceren van de structurele leegstand van werklocaties.Ruim 12 jaar is de markt sterk veranderd en daarmee verandert ook de uitvoeringsstrategie van Plabeka 3.0. Geert-Jan Put, programmamanager Plabeka 3.0 heeft samen met...
1 year 10 months ago
Ecorys onderzocht in opdracht van Divosa ervaringen van klantmanagers met diagnose-instrumenten. Daar vloeiden de Werkwijzer Diagnose-instrumenten en het Advies Kompas uit voort. In het artikel van Sociaal Bestek 2017, nr. 2 gaan Annejet Kerckhaert en Linda Dominguez Alvarez van Ecorys in op de...
1 year 10 months ago
In dit artikel bepleiten Rik van Terwisga en Gerbrand van Bork een minder technische en meer economische afweging bij het nemen van beslissingen over maatregelen tegen klimaatverandering in steden. Door gebruik te maken van een gedegen economisch afwegingskader worden investeringen...
1 year 10 months ago
18 mei 2017: 14.00u - 16.30uEcorys, Watermanweg 44 (11e verdieping), Rotterdam (klik hier voor de routebeschrijving)Een groeiend aantal jongeren kampt met schuldenproblematiek. Preventieve activiteiten zijn belangrijk, met name in de schuldhulpverlening bij jongeren. Ecorys heeft op eigen...
1 year 10 months ago
In opdracht van de gemeente Vaals onderzoekt Ecorys de effectiviteit van het Team Jeugd van de gemeente Vaals. De gemeente wil het maatschappelijk en financieel rendement van haar aanpak in beeld brengen om vervolgens te kijken waar verbetering mogelijk is. Tweet De werkwijze van Team Jeugd van...
1 year 10 months ago
Naast het handelsverdrag met Canada (CETA), en het vrijhandelsverdrag in diensten (TiSA), is het toekomstige handelsverdrag met de Verenigde Staten (TTIP) een veel besproken onderwerp geweest de afgelopen paar jaar. Ecorys heeft in opdracht van de Europese Commissie een impactanalyse...
1 year 10 months ago
In opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft Ecorys onderzoek gedaan naar de schadeafhandelingen van Centrum Veilig Wonen (CVW), die in werking zijn gesteld ter compensatie van beschadigde woningen, als gevolg van gaswinning in de provincie Groningen. Ruim 60% van de bewoners kiest...