March 2017

1 year 11 months ago
Steeds vaker wordt een beroep gedaan op de huisarts voor een eenvoudige gezondheidsklacht. Het aantal huisartscontacten voor kleine kwalen is in 2015 toegenomen tot ruim 12,1 miljoen. In de afgelopen twaalf jaar is het aantal zelfs verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek van Ecorys.Tweet Het rapport...
1 year 11 months ago
In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Ecorys een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen met en opvattingen over een individuele scholingspremie en een nationaal scholingsfonds. Er is onderzoek gedaan naar de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat er geen onnodige...
1 year 11 months ago
Gemeenten hebben behoefte aan informatie over diagnose-instrumenten bij re-integratie van werkzoekenden. Informatie om te kiezen voor een instrument dat bij hun situatie past of om de werking en resultaten van een gekozen instrument te evalueren. Ecorys heeft in opdracht van Divosa de Werkwijzer...
1 year 11 months ago
In vervolg op de in 2015 uitgevoerde studie naar de marktmogelijkheden van de aanleg van een buitendijkse maritieme service haven bij Urk, is in december jl. een studie uitgevoerd naar de arbeidsmarkteffecten van de zogenoemde ‘Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland’. Beide studies...
1 year 11 months ago
Michiel Mulder heeft circa 10 jaar gewerkt bij het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), als programmaleider en senior onderzoeker, met de focus op wonen en projectanalyse. Hier heeft hij veel ervaring op gedaan met beleidsgerichte woningmarktonderzoeken en (maatschappelijke) kosten en baten van...
1 year 11 months ago
Op 27 februari 2017 heeft minister Schultz van Hagen van Infrastructuur en Milieu de Tweede Kamer geïnformeerd over het onderzoek 'Strategische Voordelen van Nederland', uitgevoerd door Ecorys. Dit onderzoek is uitgevoerd als input voor de NOVI en onderzoekt zowel de natuurlijke als '...