January 2017

1 year 9 months ago
De intermodale route planner voor de Oost-West Corridor is online sinds 30 januari van dit jaar: https://eastwestcorridor.euHet is het eerste intermodale Intelligente Transport Systeem (ITS) binnen het Europese ITS-platform, en kan daardoor als voorbeeld dienen voor andere en toekomstige (corridor...
1 year 9 months ago
Ecorys heeft onderzoek gedaan naar de verwachte effecten van een representatiever beeld van vrouwen en minderheidsgroepen in de media. In het onderzoek, dat in opdracht van WOMEN Inc. is uitgevoerd, heeft Ecorys twee EffectenArena’s georganiseerd rond de thema’s arbeidsmarkt en sociale...
1 year 10 months ago
Op termijn moeten gemeenten, waterschappen, provincies, departementen, en organisaties zich gaan aansluiten op de gemeenschappelijke digitale infrastructuur (GDI). Het GDI is een coherent systeem die het voor burgers, en straks ook voor bedrijven, mogelijk maakt om overheidszaken digitaal te...
1 year 10 months ago
Er wordt per jaar ongeveer 28 miljard euro in goede banen geleid in de Nederlandse samenleving door rechters. Dat blijkt uit onderzoek door Ecorys in opdracht van de Raad voor de rechtspraak. Ter illustratie: 28 miljard euro is ongeveer 4 procent van het Bruto Binnenlands Product. Eerdere...