December 2016

1 year 11 months ago
Vanaf 2025 moeten alle nieuwe bussen in het openbaar vervoer uitstootvrij zijn. Daarvoor worden nu de eerste stappen gezet. De gemeente Amsterdam en GVB gaan een stapje verder: in april 2015 hebben zij al de afspraak gemaakt om in 2025 zero emissie busvervoer te realiseren in Amsterdam. Alle bijna...
1 year 12 months ago
Een economie waar de helft minder primaire grondstoffen doorheen stroomt. Zo zou Nederland er in 2030 uit moeten zien. Het Nationaal Grondstoffenakkoord dat momenteel in de maak is, moet invulling aan deze doelstelling geven en de toon zetten voor het Nederlandse grondstoffenbeleid van de komende...
2 years 1 day ago
(Bron: Binnenlands Bestuur)Gemeenten nemen een sleutelpositie in bij het realiseren van de ambities van het Klimaatakkoord van Parijs. Voorwaarde voor het boeken van lokaal succes is dat het maatschappelijkmiddenveld en het bedrijfsleven aanhaakt. In dit artikel, ggepubliceerd door Binnenlands...
2 years 1 week ago
Foto van links naar rechts: Rutger Pol, Ronald Paul en Wim van SluisDe Maritieme Monitor wordt jaarlijks in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) uitgevoerd, de laatste jaren wordt dit door Ecorys gedaan. Op 8 december jl. is, de nieuwste Maritieme Monitor en daarnaast ook...