November 2016

2 years 3 weeks ago
Gisteren was het dan zo ver, het Ecorys seminar over energiebesparing in de gebouwde omgeving. Een actueel onderwerp gezien de recente evaluaties ten aanzien van de Nederlandse energiedoelstellingen. Uit de Nationale Energieverkenning 2016 blijkt dat de Energieakkoord-doelstelling van 100PJ...
2 years 3 weeks ago
De Europese Commissie heeft in 2013 Ecorys gecontracteerd om een Trade Sustainability Impact Assessment uit te voeren omtrent het toekomstige TTIP verdrag. De studie analyseert de mogelijke impact op de economie, sociale omstandigheden, mensenrechten, en het milieu. Naast deze globale effecten...
2 years 3 weeks ago
Schiphol Plaza is het knooppunt waar reizigers voor de luchthaven met de trein, bus of auto arriveren. Door de groei van het aantal reizigers loopt Schiphol Plaza tegen de grenzen van de capaciteit aan. Daarom hebben betrokken partijen het initiatief genomen om tot uitbreiding van Schiphol Plaza te...
2 years 4 weeks ago
Tweet Het kabinet werkt aan een versterking van het huidige DigiD-stelsel. Met de doorontwikkeling van het eID-stelsel wil het kabinet toewerken naar een nog veiligere en betrouwbare digitale omgeving voor burgers en bedrijven, om zo identiteitsfraude en cybercrime beter te kunnen bestrijden. Dit...
2 years 4 weeks ago
De Flora- en faunawet is gericht op het beschermen van dier- en plantensoorten die in het wild in Nederland voorkomen. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft Ecorys de gevolgen van de Flora- en faunawet in beeld gebracht. Minister Blok (Wonen en...
2 years 1 month ago
De Natuurschoonwet (NSW) dateert uit 1928. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën heeft Ecorys, in samenwerking met Dienst Landelijk Gebied (DLG), de NSW geëvalueerd. Eerder deze week is de evaluatie door Staatssecretaris Van Dam (EZ) aan de Tweede Kamer...
2 years 1 month ago
Door: Annejet Kerckhaert (Ecorys)Praten over schulden zit in de taboesfeer. Toch is het om schulden te voorkomen belangrijk het gesprek aan te gaan met inwoners. Het is namelijk essentieel om te horen waarom de stap naar een hulpverlener van de gemeente pas laat gezet werd. Samen met partijen om de...
2 years 1 month ago
Samenwerking tussen ondernemers en het gemeentelijk apparaat is essentieel voor lokale economische groei. Hierin vormt Economische Zaken een onmisbare schakel. De Nationale Dag van Economische Zaken is in het leven geroepen om essentiële kennis te delen om beter de verbinden en zo lokaal...