News Archive

4 days 2 hours ago
Ecorys heeft een maatschappelijke kosten-batenanalyse opgesteld voor de (onder)doorgang van de N247 ter hoogte van Broek in Waterland. Een aanpassing van de N247 is wenselijk omdat automobilisten vertraging oplopen ter hoogte van Broek in Waterland (BiW), met name gedurende de ochtend- en...
1 week 2 days ago
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Ecorys ingeschakeld om onderzoek te doen naar een grensoverschrijdende arbeidsmarkt. De afgelopen jaren zijn meerdere beleidsstappen genomen naar een sterkere grensoverschrijdende arbeidsmarkt. In 2014 is in de Beneluxaanbeveling afgesproken dat...
1 week 5 days ago
Project Versterking MedezeggenschapHet Project Versterking Medezeggenschap is een initiatief van de landelijke organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders om de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs te versterken. Het project Versterking...
2 weeks 6 days ago
Big Data heeft een enorme potentie om gezondheid te verbeteren. Digitale technologieën kunnen de positie van patiënten versterken, het volksgezondheidbeleid ondersteunen, meer geïntegreerde gezondheidszorg bieden en gezondheidszorgkosten verminderen. Ecorys organiseert in samenwerking met...
3 weeks 4 days ago
Om de informatie over de arbeidsmarkt in het voortzet onderwijs (vo) inzichtelijk te maken, verzorgde Ecorys in opdracht van Voion een arbeidsmarktanalyse voor deze sector. Ecorys deed dit in de vorm van een SWOT-analyse. Uit deze SWOT-analyse volgen een aantal strategische suggesties die de sector...
3 weeks 5 days ago
De omschakeling naar duurzame energie in combinatie met betaalbare woonlasten en een beter wooncomfort is een van de grootste uitdagingen van dit moment. Gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties maken elk jaar prestatieafspraken om het energieverbruik en woonlasten van huurwoningen te...
3 weeks 6 days ago
Op 17 mei 2018 publiceerde de Europese Commissie het derde mobiliteitspakket: Europe on the Move III. Ecorys heeft de Europese Commissie de afgelopen twee jaar met vier studies ondersteund om tot nieuwe beleidsvoorstellen te komen om transport en mobiliteit in Europa veiliger, schoner en slimmer te...
1 month 1 week ago
De arbeidsmarkt voor het primair onderwijs wordt alsmaar krapper. In het eerste kwartaal van 2018 is het aantal vacatures in het primair onderwijs (po) ten opzichte van een jaar eerder met 37% gestegen. Deze stijging is veel hoger dan in het voortgezet onderwijs (vo) (+11%) en het mbo (+15%). Ook...
1 month 1 week ago
Tussen 22 en 25 mei vindt een handelsmissie naar India plaats, onder leiding van minister-president Mark Rutte. Belangrijk aandachtspunt van de missie is de samenwerking tussen Nederland en India op het gebied van stedelijke onstwikkeling, onder de noemer Smart Cities. Ecorys participeert actief in...
2 months 3 hours ago
Vandaag is de Ecorys-nieuwsbrief Social Affairs & Health verschenen. De nieuwsbrief geeft een goed overzicht van recente projecten, publicaties en presentaties van de Ecorys-adviesgroep Social Affairs & Health. In deze editie:Sociaal DomeinGezondheidEcorys op congresNieuwe collega'sKlik...

Pages