News Archive

3 days 23 hours ago
De onderzoeksarm van het ministerie van Justitie en Veiligheid (WODC) heeft onlangs een Ecorys-onderzoek gepubliceerd, dat heeft onderzocht hoe georganiseerde misdaad en terroristen aan hun vuurwapens komen. Dit is gedaan aan de hand van een SNA-analyse op een grote case study. Het onderzoek is...
4 days 18 hours ago
Effectmeting/evaluatie interventies schulden bij jongeren:Wat werkt in de praktijk? 15 februari 2018: 14:00 – 16:15Ecorys, Watermanweg 44 (11e verdieping), Rotterdam Een groeiend aantal jongeren kampt met schuldenproblematiek. Hierom organiseert Ecorys opnieuw een kennisevent...
4 days 20 hours ago
Eurofound heeft Ecorys de opdracht gegeven om informatie- en supportdiensten op het gebied van sociale exclusie en gezondheid onder jongeren in de EU in kaart te brengen. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd in samenwerking met Ecorys UK en Ecorys Bulgarije. Naar aanleiding van het hoge...
5 days 18 hours ago
Waterstof speelt naar verwachting een cruciale rol in de energietransitie om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Om de potentie van waterstof voor Nederland in kaart te brengen en aan te geven wat er op korte termijn in gang moet worden gezet om dit potentieel te realiseren, stelt het...
1 week 6 days ago
Wie denkt aan Dordrecht, denkt waarschijnlijk niet meteen aan het zogenoemde dorp in de Oostkaap- provincie van Zuid-Afrika. De link tussen de Nederlandse stad en haar Afrikaanse naamgenoot rijkt echter verder dan alleen de benaming. Samen met het Afrikaanse Bamenda, de Bulgaarse stad Varna, het...
2 weeks 4 days ago
Om de verwachte groei van elektrische voertuigen (EV’s) in de komende jaren aan te kunnen, is het belangrijk dat de laadinfrastructuur meegroeit met het aantal elektrische auto's. Ecorys en EVConsult onderzochten de stand van zaken en belemmeringen bij realisatie van laadinfrastructuur in...
1 month 1 day ago
De Europese Commissie (EC) heeft met het Europees Mobiliteitspakket voorstellen ontwikkeld voor de wegtransportsector. De voorstellen richten zich op het het functioneren van de interne markt, op het verbeteren van de sociale dimensie en op beprijzing en duurzaamheid. Concrete onderwerpen die...
1 month 1 day ago
Op 18 januari organiseert Ecorys in samenwerking met de PA-Academie, kennisplatform voor belangenbehartigers, een workshop over maatschappelijke kosten baten analyses. Een MKBA geeft een totaaloverzicht van alle effecten van een maatregel of investering voor de maatschappij. Het gaat dan niet...
1 month 3 days ago
Ecorys geeft in maart in samenwerking met het Verwey Jonker Instituut een open training effectencalculator. De training wordt gegeven door Maarten Kwakernaak en Annejet Kerckhaert, beiden zeer ervaren in het toepassen van de methodiek in verschillende gemeenten en welzijnsorganisaties. De...
1 month 3 days ago
Elke vijf jaar wordt Talis, een onderzoek geïnitieerd door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), uitgevoerd in tientallen landen wereldwijd. Nederland doet voor de derde keer mee, en Ecorys vervult in samenwerking met onderzoeksbureau MOOZ in opdracht van het...

Pages