Sociale vraagstukken Zorg en gezondheid

Zorgregulering en toezicht

Om de kosten beheersbaar te houden, heeft Nederland in 2006 de zorgverzekeringswet geïntroduceerd, met gereguleerde concurrentie in de zorg. Individuele marktpartijen hebben hierdoor meer ruimte voor initiatief en ondernemerschap. Zorgverzekeraars vervullen een regierol, waarbij selectieve contracten essentieel zijn. Ook de rol van zorgverleners is van groot belang – in toenemende mate proberen zij zich te profileren als aanbieders van kwalitatief goede zorg. Door opeenvolgende stelselwijzigingen in de organisatie, aansturing en financiering van de zorg zien we een toename in de transitielasten, zoals het naast elkaar bestaan van dubbele registratie- en verantwoordingssystemen. Om solidariteit in de zorg te voldoen, spelen toezicht en controle een grote rol bij het verdelen en budgetteren van schaarse middelen.