Sociale vraagstukken

Zorg en gezondheid

De gezondheidszorg in binnen- en buitenland is volop in beweging. Hoe houden we de zorg betaalbaar? Hoe organiseren we zorg? Hoe houden we deze voor iedereen toegankelijk? Ecorys adviseert publieke en private partijen in Nederland en ver daarbuiten over het verbeteren van de zorg.

Wat doen wij?

Ecorys werkt voor overheden in binnen en buitenland, multinationals en kleine (semi)publieke instellingen en is een vooraanstaand adviseur van de Europese Commissie en het Europees Parlement. We gebruiken onze kennis van kwaliteit en doelmatigheid om onderstaande type vragen te beantwoorden:

  • Wat is het effect geweest van een (beleids)maatregel op de kwaliteit van zorg?
  • Hoe kunnen financiële prikkels onze zorg efficiënter maken?
  • Wat zijn de kosten en baten van ontwikkelingen in de zorg?
  • Wat zijn de (financiële) consequenties voor patiënten, zorgprofessionals, overheid, verzekeraars en/of instellingen van een nieuwe beleidsmaatregel?