Economische vraagstukken Financieel management systemen

Training PFM

Adviseurs op het gebied van ontwikkelingssamenwerking worden in toenemende mate geconfronteerd met vraagstukken op het gebied van financieel management. Als gevolg van de Paris Declaration, de nadruk op ‘good governance’ en ‘institution building’ en het toenemende gebruik van begrotingssteun als hulpinstrument is inzicht in de kwaliteit van het financieel management van partnerlanden van groot belang.

Ecorys biedt een breed pallet aan trainingen op het gebied van publiek financieel management voor adviseurs ontwikkelingshulp. De trainingen omvatten een basispakket waarin wordt ingegaan op de begrotingscyclus en het gebruik van begrotingssteun. Daarnaast bieden wij geavanceerde trainingen die ingaan op Public Finance Management Reform en op meer specifiek inhoudelijke terreinen zoals belastingbeleid en belastingadministratie en decentralisatie. Wij verzorgen trainingen voor ministeries voor ontwikkelingssamenwerking in de meeste Westerse donorlanden, zoals Nederland, Belgie, Duitsland, Zweden, Engeland, Australie.

Bij deze cursussen worden verschillende interactieve tools gebruikt zoals assignments, video, workshops etc.