EXPERTISE

Training MKBA

Door veranderende wetgeving en verschuiving in de samenstelling van onze maatschappij  neemt de druk op de beschikbare budgetten toe en groeit de behoefte om naast financieel ook inzicht te krijgen in de maatschappelijke opbrengsten van uitgaven en investeringen. In de training maatschappelijk rendement leert u beleidsinstrumenten te gebruiken die u dit inzicht geven.

In de training komen diverse methoden om maatschappelijk rendement in beeld te brengen aan bod. Centraal staat de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) en diverse varianten, waaronder quickscan MKBAs en Kosten effectiviteitsanalyses (KEAs). Ook gaan we in op nieuwe instrumenten als de  Effectenarena en Effectencalculator die ingaan op de verschillen in kwaliteit- en financiële-effecten van de verschillende alternatieve opties.

Wat leert u?

De tweedaagse training biedt u inzicht in de methodologische basis van maatschappelijke rendement  analyses. Van de meest gebruikte methoden leert u hoe en wanneer u deze kunt inzetten om een beter beeld van de effecten te verkrijgen, welke uitkomsten u mag verwachten,  wat de toepassingsgebieden zijn en hoe u de briefing en begeleiding regelt als u deze analyses door een externe deskundige laat uitvoeren.

Voor wie bedoeld?
Voor iedereen die op een of ander wijze betrokken is bij het bepalen en beoordelen van budgetten in het sociaal domein, van beleidsambtenaar tot fondsenbeoordelaar. Deze training geven wij desgewenst ook op lokatie van de opdrachtgever.