Economische vraagstukken Financieel management systemen

Topsectoren beleid

Het topsectoren beleid staat op dit moment volop in de belangstelling. Het kabinet heeft in 2011 9 topsectoren en 1 overkoepelend thema (hoofdkantoren) aangewezen als speerpunten in het bedrijvenbeleid (kabinetsbrief Bedrijfslevenbeleid, 2011). Zowel op sectoraal als op regionaal niveau wordt op dit moment gekeken hoe hiermee om te gaan. Het gaat daarbij om het voorbereiden en uitvoeren van human capital agenda’s, innovatiecontracten, maar ook om landsdelige actieagenda’s.

De nationale en regionale economie wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een aantal topsectoren zoals agrofood, life sciences, high tech systems & materials, creatieve industrie en logistiek. De ontwikkeling van de nationale en regionale economie zal door de aanwezigheid van deze topsectoren ongetwijfeld worden beïnvloed. De vraag is echter, in welke mate. Daarom is het goed zicht te hebben op de groeipotenties van de in de Nederland en de onderscheiden regio’s of steden gevestigde topsectoren en focusgebieden en wat deze voor de economie kunnen betekenen. Deze analyse kan onder meer behulpzaam zijn om tot prioritering te komen in tijden van schaarse middelen.

Ecorys kan op verschillende manieren het topsectorenbeleid van uw sector, regio of stad ondersteunen.