Economische vraagstukken Marktordening en regulering

Telecom en digitale economie

De markt voor telecommunicatie is zeer dynamisch: snelle technologische ontwikkelingen leiden tot de introductie van diverse nieuwe diensten. Bovendien vervaagt het onderscheid tussen de verschillende type netwerken, waardoor de concurrentie tussen deze netwerken sterk toeneemt. Ecorys biedt ondersteuning en advies die u in staat stellen optimaal voorbereid de toekomst tegemoet te zien. Ecorys adviseert beleidsmakers (Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie), toezichthouders (Autoriteit Consument en Markt (ACM)) en marktpartijen over economisch beleid en regulering.

De ontwikkelingen in de digitale economie, zoals e-commerce, social media en de ‘sharing economy’, is in de afgelopen jaren sterk in belang toegenomen. Deze ontwikkelingen roepen vragen op over de rol van de overheid in oude en nieuwe markten, in bijzonder naar de noodzaak van regulering. Ecorys heeft door opdrachten voor de Europese Commissie, het Europees parlement en het ministerie van Economische Zaken diepgaande kennis over de economische betekenis van ontwikkelingen in de digitale economie.