Ruimtelijke vraagstukken Regionale economie & concurrentiekracht

Structuurfondsen

De Structuurfondsen-programma’s voor 2014-2020 zijn voorbereid en zullen na goedkeuring van de Europese Commissie van start gaan. Dit betekent dat programmamanagement en potentiële aanvragers zich opmaken voor de implementatie van de operationele programma’s (EFRO, ESF, POP). Strategische keuzes en onderzoek naar de mogelijkheden die financieringsinstrumenten als JESSICA en Jeremie bieden, zijn belangrijke opgaven voor de programmamanagers. Dat geldt ook voor het voorbereiden van de projectenpijplijn en de definitieve inrichting van de implementatie.

Ecorys heeft op het gebied van de EU-structuurfondsen jarenlange ervaring voor wat betreft het opstellen van programma’s, projectidentificatie, monitoring en evaluatie, en de inrichting van het projectmagagement. Deze ervaring hebben we zowel in Nederland als in andere EU- en kandidaatlidstaten opgedaan. Dit maakt ons op dit gebied een van de grootste dienstverleners in de EU. Via ons kantoor in Brussel zijn we ‘kind aan huis’ bij de Europese Commissie en dus goed op hoogte van de laatste ontwikkelingen. Daarom kunnen we op al uw vragen omtrent de structuurfondsen het antwoord leveren. Goed onderbouwd en gestructureerd, zoals past bij de Structuurfondsen.