Ruimtelijke vraagstukken

Smart Cities

Hoe staat uw stad ervoor? Op welke terreinen liggen kansen voor uw gebied en hoe kunt u deze benutten? Hoe gaat u om met de steeds snellere veranderingen in economie, klimaat en bevolkingssamenstelling? Steden en regio’s zoeken volop naar passende maatregelen voor grootschalige veranderingen op het gebied van economie, transport, klimaat en de gebouwde omgeving. Overheden staan voor de uitdaging de leefbaarheid in hun stedelijke gebieden te verbeteren, terwijl daar steeds minder middelen voor zijn. Ecorys biedt u een route aan naar slimme oplossingen om deze complexe uitdagingen in uw gemeente of regio aan te pakken.

Wat zijn  leefbare en slimme steden?
In de kern is een stad leefbaar als het gebruik van de stad door mensen als positief wordt gewaardeerd. Is er voldoende aanbod van winkels, uitgaansvoorzieningen, cultuur? Hoe staat het met de werkgelegenheid in de stad: is er voldoende en is het toekomstbestendig? Is de stad goed bereikbaar? Is er voldoende groen en hoe schoon is de stad eigenlijk? Een leefbare stad is echter niet direct een slimme stad. Slim gaat in onze optiek over hoe de stad georganiseerd is: hoe zijn processen georganiseerd binnen de stad om tot besluiten te komen? Op welke informatie zijn beslissingen gebaseerd en hoe werken alle inwoners samen aan innovatie?

Een stad die zichzelf slim organiseert en met een integrale blik naar stedelijke uitdagingen kijkt is in onze visie een slimme stad, die aan optimale leefbaarheid werkt.

Waarom Ecorys?
Ben u als verantwoordelijke in uw stad bezig met deze vraagstukken dan kan Ecorys u ondersteunen in het vinden van haalbare oplossingen hiervoor. Wij kijken naar integrale oplossingen met het hoogste maatschappelijke rendement. Deze kwaliteiten kunnen wij inzetten in verschillende fasen van trajecten. De route die wij u bieden is:

  • Start: Wij kunnen de uitdagingen en relevante trends voor uw regio, stad, wijk of specifieke locatie in beeld brengen, doormiddel van markt- en beleidsonderzoek, waarbij wij graag het gesprek aangaan met lokale stakeholders. U heeft dan een stevige basis voor het formuleren van beleid.
  • Oplossingen: Wij kunnen met u en uw stakeholders slimme oplossingen inventariseren die over alle gevestigde beleidsterreinen heengaan. Deze oplossingen kunnen wij doormiddel van impactanalyses, effectenstudies en kostenbatenanalyses testen op hun maatschappelijk rendement. Dat geeft u inzicht in de resultaten van uw beslissingen.
  • Implementatie: Wij kunnen het proces begeleiden om deze oplossingen in te voeren. Op die manier zet u concrete stappen naar een leefbare en slimme stad. Daarnaast kunnen we deze oplossingen monitoren op hun maatschappelijke impact, waardoor u en uw organisatie kunnen leren van de opgedane ervaringen.

Een voorproefje: de Stedelijke Snelkookpan
Om een indruk te krijgen van onze aanpak bieden wij één-daagse snelkookpan sessies aan. In een relatief korte sessie ondervindt u in één dag wat onze aanpak voor uw gebied kan betekenen. We gaan voor een concrete case samen met u, en eventueel relevante andere partijen, de drie stappen van de route doorlopen. Aan het eind van de dag is het resultaat dat u een implementeerbaar oplossing heeft voor uw gebied. Deze oplossing is niet alleen implementeerbaar maar ook te monitoren zodat u direct kan beginnen met leren van de opgedane ervaring.

Wanneer u  meer informatie over leefbare en slimme steden wilt hebben kunt u ons altijd telefonisch bereiken. Ook komen we graag een keer langs om onze aanpak toe te lichten.

Meer informatie:
Secretariaat Social & Regional Economics
T 010 4538 800
E sresecr@ecorys.com

 

 

 
 

 

 

News - Expertise gebied: 

Een duurzame gemeente: de rol van de gemeenteraad