Sociale vraagstukken Arbeidsmarkt

Sectoraal arbeidsmarktbeleid

Ecorys is gespecialiseerd in sectoraal arbeidsmarktonderzoek. Wij hebben voor een grote verscheidenheid aan sectoren de belangrijkste trends en knelpunten op de arbeidsmarkt in kaart gebracht. Hierbij is te denken aan de aansluiting vanuit het (bekostigd) onderwijs op de praktijk, consequenties van nieuwe wet- en regelgeving, inzicht in de in- en uitstroom van werknemers van en naar de sector, type arbeidscontracten (de omvang van de flexibele schil), arbeidsvoorwaarden, opbouw personeelsbestand, en arbeidsomstandigheden. Wij leveren voor sectoren belangrijke informatie welke sectoren gebruiken voor de invulling van hun cao en sectorbreed beleid (bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden/voorlichting) vanuit O&O fondsen. Dergelijk onderzoek hebben wij uitgevoerd voor sectoren als de akkerbouw, tuinbouw, agro-food, ambachten, maritieme sector, transport en logistiek, openbare apothekersbranche, uitzendbranche, gemeenten en de onderwijssectoren.