Sociale vraagstukken Arbeidsmarkt

Reïntegratie en participatie

Ecorys heeft ruime ervaring met onderzoek naar re-integratie, (arbeids)participatie en sociale zekerheid. Werkzekerheid staat daarbij centraal: aan het werk komen én blijven. Het gaat om werkzoekenden en werknemers in het algemeen en om specifieke doelgroepen. We hebben onder andere uitgebreide expertise op het vlak van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten, ouderen, kwetsbare jongeren en ouderen. Daarnaast voeren we veel opdrachten uit die betrekking hebben op duurzame inzetbaarheid, mobiliteit en flexibele arbeid. 

Ecorys is goed ingevoerd in de praktijk van de sociale zekerheid. Wij leveren ondersteuning bij het oplossen van knelpunten en het benutten van kansen op basis van gedegen onderzoek. Daarnaast heeft Ecorys expertise met evaluaties van verschillende regelingen zoals WIA en WGA.