Ruimtelijke vraagstukken

Projectfinanciering

Bij projectfinanciering wordt een project op basis van de projectkasstroom gefinancierd. Mocht het project niet aan zijn betalingsverplichting kunnen voldoen, dan hebben de financiers het recht om de regie over te nemen. Financiers kunnen geen aanspraak maken op activa van de projectaandeelhouders.

Projectfinanciering is een geschikt instrument voor bedrijven en overheden die taken en risico’s willen verdelen bij projectrealisatie. Het wordt vaak gebruikt bij publiek-private samenwerking voor gebiedsontwikkeling, infrastructuur, woningbouw en andere openbare voorzieningen. Wij helpen onze publieke en private opdrachtgevers bij financiĆ«le haalbaarheidsstudies voor projectfinanciering en we adviseren over de optimale projectstructuur. Onze overzichtelijke financiĆ«le modellen zijn heldere besluitvormingstools die tevens de onderhandelingen met financiers ondersteunen. Verder doen wij risico-analyse en -waardering voor projectfinancieringsprojecten. Daarnaast adviseren we over staatssteun in relatie tot projectfinanciering.