Ruimtelijke vraagstukken Projectfinanciering

Privaat-publieke samenwerking

Bij PPS wordt een marktpartij voor een lange periode gecontracteerd om een investeringsproject te ontwerpen, te bouwen, te beheren, en vaak ook te financieren. De overheid maakt zo optimaal gebruik van kwaliteiten en kennis uit de markt. Ecorys assisteert gedurende het hele PPS proces. In ontwikkelende landen dragen we bij aan de ontwikkeling van publieke kennis en vaardigheden voor PPS, het opzetten van institutionele, juridische financiƫle en beleidskaders, en het identificeren van geschikte projecten. Verder begeleiden we wereldwijd aanbestedingstrajecten vanaf de meerwaarde toets (Public Private Comparator), selectie van aanbestedingsstrategie, projectstructurering, risicoanalyse en -allocatie, projectmarketing, tot aan de onderhandelingen. Private klanten adviseren we bij voorbereiding van hun bieding. PPS-projectervaring van Ecorys ligt op het gebied van gebiedsontwikkeling, infrastructuur, woningbouw en andere openbare voorzieningen.