Economische vraagstukken Marktordening en regulering

Post

Liberalisering, e-substitutie en overheidsregulering zullen ook de komende jaren de postmarkt blijven vormen. Vragen hoe de concurrentie in de sector zich zal ontwikkelen en wat de consequenties zijn voor bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden in de sector zijn van cruciaal belang voor postbedrijven en beleidsmakers. Ecorys biedt strategisch en beleidsmatig advies om de uitdagingen voor de toekomst aan te kunnen pakken.

Onze experts adviseren beleidsmakers, toezichthouders en postbedrijven. De afgelopen jaren hebben we onderzoek gedaan naar een breed scala aan onderwerpen, zoals de ontwikkeling van concurrentie, de impact van regulering op postbedrijven en de toekomst van de universele postdienst. Ook worden over de ontwikkelingen in de postmarkt geregeld presentaties gehouden voor postbedrijven en op conferenties.