Ruimtelijke vraagstukken Havens en goederenvervoer

Parkeren en verkeersonderzoek

Ruime ervaring met parkeeradvies
Al sinds de jaren 80 is Ecorys toonaangevend op het gebied van parkeeradvies en parkeerbeleid. We onderscheiden ons door heldere analyses en creatieve, praktische oplossingen. Parkeerbeleid is complex en staat nooit op zichzelf: Ecorys gaat uit van de notie dat er bij elke vorm van besluitvorming omtrent parkeren diepgaande kennis nodig is van een groot aantal werkvelden waarmee parkeerbeleid vervlochten is. Het is hierom dat Ecorys bij parkeeronderzoek naast parkeerexperts ook veelvuldig gebruik maakt van specialisten op het gebied van bijvoorbeeld vastgoedontwikkeling, duurzame mobiliteit, economie en financiën. Omdat er veel geld omgaat in parkeren, verdient financiën van ons ruime aandacht. Zonder inzicht in financiële consequenties van een parkeeroplossing of –maatregel kunt u immers geen afgewogen besluit nemen.

Wat wij doen:

Parkeerbehoefte
Hoeveel parkeerplaatsen zijn er daadwerkelijk nodig en waar dienen deze precies te komen? Het bepalen van de parkeerbehoefte en de het vinden van de  meest geschikte locatie zijn vraagstukken waar Ecorys zich al decennia voor haar opdrachtgevers over buigt. De ervaring heeft ons geleerd dat standaardoplossingen niet bestaan; wij leveren voor elke casus op maat gesneden advies. 
Om de bereikbaarheid te optimaliseren en u te helpen te besparen op parkeervoorzieningen denkt Ecorys graag met u mee om mogelijkheden te vinden die de bestaande parkeerbehoefte terug kunnen brengen. Zijn er bijvoorbeeld alternatieven voor de auto? Wat moet er geregeld worden om die toepasbaar te maken? En hoe kan er efficiënter omgegaan worden met de bestaande parkeerruimte?

Kosten-baten analyse
Parkeren kost geld, maar kan ook geld opleveren.  Wat zijn de kosten en wat zijn de baten? En hoe verhouden deze zich tot elkaar in uw specifieke situatie?  Zijn er mogelijkheden tot optimalisatie van de inkomsten en reductie van de kosten? Het maken van kosten-baten analyses (KBA) is één van de kernactiviteiten van Ecorys. Als geen ander kunnen wij voor u de financiële en maatschappelijke kosten en baten in beeld brengen.

Beheer & Regulering 
Ecorys heeft niet alleen kennis van de theorie, maar ook van de praktijk.  Hoe kan de parkeergelegenheid bijvoorbeeld het beste worden beheerd? Onze adviseurs hebben ruime ervaring opgedaan bij gemeentelijke en private organisaties. Wij zien daarom snel verbeterpunten in het beheer van parkeerplaatsen en optimalisatie van het gebruik daarvan. Ecorys kan u ook van dienst zijn bij vormgeven van de parkeerreguleringen. Voor meerdere gemeenten heeft Ecorys de regelgeving rond het parkeren opgesteld. Wij geven de garantie dat deze in juridische procedures standhoudt.

Uitvoering & implementatie
Onze adviseurs beperken zich niet tot onderzoeken en adviseren. Zij voeren ook uit. Ecorys detacheert projectmedewerkers, projectleiders, parkeermanagers en verzorgt ondersteuning bij bijvoorbeeld bewonersbijeenkomsten en andere vergaderingen. Met Parc Facility bieden we bedrijven en instellingen een onafhankelijke uitvoeringsorganisatie voor hun parkeer- en mobiliteitsbeleid.

 

Fietsparkeren
Minder files, minder uitstoot en positieve effecten op de volksgezondheid: de fiets is bezig aan een forse opmars en de baten zijn voor zowel de maatschappij, de werkgever, als de fietser overduidelijk. Het toenemend fietsgebruik leidt tot de opkomst van nieuwe en aangepaste infrastructuur zoals fietssnelwegen, fietsbruggen en verbeterde kruispunten. Ook is het fietspad niet alleen meer het domein van de traditionele fiets en de snorfiets, maar ook van e-bikes, allerlei soorten bakfietsen en gehandicaptenvoertuigen. 
Het succes heeft inmiddels ook keerzijden. De overlast van fietsparkeren neemt toe, er zijn zorgen over de fietsveiligheid en er ontstaan al fietsfiles. Ecorys Bureau DAM door de jaren heen via adviestrajecten en veldwerkprojecten veel expertise opgebouwd met:

  • opzet en toetsing van individuele fietsmaatregelen
  • opzet en toetsing van integraal fietsbeleid
  • exploitatie fietsstallingen, beheer openbare ruimte
  • verkeersveiligheid en sociale veiligheid
  • bepaling fietsparkeerbehoefte

Ecorys Bureau DAM: intern veldwerkbureau voor verkeersonderzoek
Voor parkeertellingen en ander veldwerk beschikt Ecorys over een eigen veldwerkbureau. Het traject van onderzoek, analyse, beleidsvorming en implementatie van het parkeerbeleid en mobiliteitsbeleid ligt daarmee bij Ecorys in één hand. Wij beschikken over een vaste pool van ervaren, betrouwbare veldwerkers die bekend zijn met alle onderzoeksmethodes van Ecorys Bureau DAM. 
Ons team maakt veelvuldig gebruik van geavanceerde technische hulpmiddelen zoals camera’s met automatische kentekenherkenning, infrarood en motion detection. Binnen onze projecten zijn we de opdrachtgever van dienst bij de voorbereiding en opzet van het onderzoek, en het verzamelen en verwerken van gegevens. Hiervoor maken wij gebruik van geëigende software zoals Excel, GIS, Acces, SPSS en diverse op maat gemaakte softwaretools. De onderzoeksresultaten worden middels een aantrekkelijke visuele presentatie aan de opdrachtgever gepresenteerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Arvid Toes
Senior Consultant
T 06 527 449 33
arvid.toes@ecorys.com