Sociale vraagstukken Zorg en gezondheid

Organisatie en kwaliteit van zorg

Het voorkomen van gezondheids(zorg)problemen of dat ze erger worden vraagt in veel gevallen om een aanpak waarbij zowel beleid, wetenschap als praktijk nader tot elkaar worden gebracht. Ook blijft de vraag naar zorg te veranderen, waardoor aanpassingen in het zorgaanbod zoals nieuwe organisatievormen nodig zijn. Versterking van de eerstelijnszorg staat centraal. De keuzes die worden gemaakt in het zorginhoudelijke beleid, de organisatie van de zorg en (de borging van) kwaliteit van zorg zijn cruciale onderdelen die een grote rol spelen voor de effectiviteit van de zorg op de korte en lange termijn.