Sociale vraagstukken Onderwijs

Onderwijs in internationaal perspectief

Het Nederlandse onderwijsbeleid wordt in steeds grotere mate beïnvloed door beleid in andere landen. Dit gaat vaak indirect, via het delen van best practices, het aansluiten bij wereldwijde onderzoeken zoals PISA en TALIS, en via de open methode van coördinatie. Ecorys heeft op dit terrein veel ervaring. 

Voorbeeldprojecten
•    Europese instrumenten voor erkenning van kennis en vaardigheden 
•    Interim Evaluatie van de strategische samenwerking op terrein van onderwijs en training 2020 
•    Nationaal centrum voor uitvoering Teaching and Learning International Survey 2013 (TALIS 2013) 
•    Taalonderwijs om banden met China aan te halen
•    Evaluatie Onderwijsagenda Caribisch Nederland