Economische vraagstukken Ontwikkelingssamenwerking

Monitoring en evaluatie

De toenemende focus op resultaat en het afleggen van verantwoording zorgen ervoor dat monitoring en evaluatie van ontwikkelingssamenwerking steeds belangrijker wordt. Hierbij spelen ook de complexiteit van ontwikkelingsprocessen en bijbehorende interventies. De vraag naar innovatieve M&E-benaderingen neemt hierdoor toe.

Ecorys is zeer ervaren in het uitvoeren van M&E-opdrachten binnen de ontwikkelingssamenwerking. Onze track record bevat evaluaties van nationale strategieën, specifieke mixen van hulpmodaliteiten, portfolio’s van programma’s en opkomende onderwerpen als donor exit management. In de afgelopen jaren hebben wij met succes evaluaties uitgevoerd op het gebied van landbouw, onderwijs, goed bestuur, gezondheidzorg, microfinanciering, openbaar bestuur en overheidsfinanciën. De experts van Ecorys koppelen cutting-edge evaluatietechnieken (inclusief kwantitatieve benaderingen) aan diepgaande sectorale expertise en lokale kennis en hebben reeds vele klanten (multilaterale en bilaterale donoren, maar ook NGO’s) ondersteund bij het versterken van de verantwoording en kennismanagement.

Door inzicht te verschaffen in het functioneren en de resultaten van bestaande programma’s helpen wij klanten bij het vormgeven van toekomststrategie.