Economische vraagstukken

Milieubeleid

Ecorys heeft een uitgebreide kennis en expertise opgebouwd op het snijvlak van milieu met andere beleidsgebieden, maar ook op het snijvlak van duurzaamheidsaspecten. Onze expertise omvat onder andere het duurzaam gebruik van natuurlijk grondstoffen, milieubeleid voor kleine en middelgrote bedrijven, groene banen, industriële en groene aanbesteding.

Ecorys biedt een breed spectrum aan adviesdiensten op deze gebieden, variërend van scenario bouwen tot de milieu-effectrapportage bij grote infrastructurele projecten en van Europees en nationaal beleid. Dat doen we onder andere met (maatschappelijke) kostenbatenanalyses, kosteneffectiviteit-analyses en (sectorale) impactanalyses. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het uitvoeren van (economische) beleidsevaluaties op het vlak van milieubeleid.