Sociale vraagstukken Onderwijs in internationaal perspectief

Middelbaar beroepsonderwijs

Nederland kent een uitgebreid stelsel van beroepsonderwijs. Een half miljoen studenten volgt een opleiding op het mbo. Zij vormen de opticiens, webdesigners, kappers, verpleegkundigen en technische vakkrachten van morgen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een beroepskolom, van vmbo-mbo-hbo, met betrokkenheid van zowel de overheid als de sociale partners. Dit stelsel is bijzonder in zijn soort in de wereld. 
Vraagstukken waar we ons op richten zijn: hoe kunnen we jongeren beter voorbereiden op de arbeidsmarkt? Hoe kunnen instellingen op lokaal/ regionaal niveau beter samenwerken? Hoe kunnen bedrijfsleven, onderwijs en sociale partners samen zorgen voor een grotere waardering voor vakmanschap? Wat zijn kenmerken van succesvolle samenwerkingsverbanden? Welke behoeften leven er op de arbeidsmarkt (zowel kwantatitief als kwalitatief)?

Voorbeeldprojecten
•    Ontheffing Kwalificatieplicht Rotterdam-Zuid
•    Effectiviteit vsv-aanpak Regio Rijnmond
•    Evaluatie MBO teams Utrecht
•    Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie STL 2014-2015
•    Quick scan VSV-instrumenten