Ruimtelijke vraagstukken Havens en goederenvervoer

Luchtvaart

De groei van het luchtverkeer is de laatste decennia aanzienlijk gestegen, en deze trend wordt waarschijnlijk de komende 20 jaar doorgezet. De aanhoudende groei van de luchtvaart stelt beleidsmakers binnen de overheid en de luchtvaartsector voor nieuwe, ingrijpende keuzes. De luchtvaart met Schiphol is een belangrijk onderdeel voor de Nederlandse economie. Veel Nederlandse bedrijven leveren aan de luchtvaart. Voor sectoren, zoals bloemenexport en toerisme, is de luchtvaart een factor die bijdraagt aan de sterke positie van Nederland op een specifieke markt. Anderzijds zijn er ook een aantal maatschappelijke aspecten (geluidsoverlast, calamiteiten risico en milieu) die nauwkeurige analyse en afweging ten aanzien van regulering en vrijheden vereisen. In dit gecompliceerde krachtenveld van enerzijds nationaal-economische belangen en anderzijds lokaal-maatschappelijke belangen stelt Ecorys zich in z’n advisering onafhankelijk op.

Luchthaven operators en publieke organisaties hebben in de afgelopen decennia frequent een beroep gedaan op Ecorys. Zij maken gebruik van onze diensten op gebieden als:

  • Marktonderzoek en concurrentieanalyse
  • Verkeer- en vervoerprognoses
  • Luchthavenstrategie en –planning
  • Haalbaarheidsstudies, MKBAs en investeringsanalyses
  • Effectrapportages en beleidsevaluaties
  • Intermodaliteit en bereikbaarheid
  • Passantenonderzoek en tellingen

Ecorys is actief op het terrein van luchthavens, luchtverkeersleiding en, luchtvaartveiligheid en -beveiliging. Ecorys is in de turbulente luchtvaartwereld de aangewezen adviespartner: bevlogen maar met beide benen op de grond.