Ruimtelijke vraagstukken Klimaat en water

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in Nederland en België is de afgelopen jaren sterk verbeterd onder invloed van het gevoerde beleid, maar de gewenste luchtkwaliteit is nog niet volledig bereikt. Hoewel het duidelijk is dat luchtkwaliteit negatief is gerelateerd aan (zware) industrie en de productie en het gebruik van fossiele brandstoffen, zijn milieubewegingen, overheden de private partijen het vaak oneens over beleid dat nodig is om de uitstoot van stoffen en gassen tegen te gaan .

Vanuit de Nederlandse overheid wordt ingezet op een aantal beleidslijnen, zoals bronmaatregelen bij verkeer, landbouw, industrie en de bouw; financiële ondersteuning voor maatregelen van regionale en lokale overheden; normen voor de uitstoot van personenauto’s, vrachtauto’s en schepen; en lokale maatregelen op provinciaal en gemeentelijk niveau, vooral bij verkeer.

Ecorys beschikt over relevante expertise om (semi-)overheden en private partijen te ondersteunen in trajecten met betrekking tot economische en beleidsanalyses, evaluaties en het opstellen van scenario’s. Voor de Europese Commissie is Ecorys onlangs gecontracteerd als partner in het voorbereiden van nieuwe regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit.