Ruimtelijke vraagstukken

Klimaat en water

Overheden, organisaties en bedrijven in de hele wereld worden in toenemende mate geconfronteerd met grote veranderingen op het gebied van water. Maatschappelijke, klimatologische en economische fluctuaties vragen continu om allerlei afwegingen en aanpassingen in het watersysteem. Daarbij gaat het om vraagstukken op het gebied van waterveiligheid, waterkwantiteit (te veel of te weinig) en waterkwaliteit.

Ecorys ondersteunt opdrachtgevers bij economische en financiĆ«le vraagstukken in de ruimtelijke leefomgeving van mensen. Dat kan bij de strategievorming of bij de verkenning en besluitvorming over projecten. Of bij het verkrijgen van financiering hiervoor. Ook hebben wij ruime ervaring met het beoordelen, monitoren en achteraf evalueren van beleid en projecten. Verder  worden we regelmatig gevraagd voor het faciliteren van complexe beleidsprocessen en het opzetten en begeleiden van workshops, conferenties en trainingen.

Onze opdrachtgevers zijn Nederlandse waterbeheerders en bedrijven met vragen over water en ruimte. Maar wij helpen ook de EU met evaluaties van water gerelateerde Europese wet- en regelgeving. En we ondersteunen buitenlandse opdrachtgevers (landen, regio’s, steden en financiers) bij het oplossen van vraagstukken over  water en klimaatadaptatie.

Ecorys adviseert hen door het uitvoeren van bijvoorbeeld maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA), economische impact studies, business cases, scenario-analyses, het opzetten van financiering en het ontwikkelen van economische instrumenten.

Met ons onderzoek en advies willen wij waterbeheerders en bedrijven in Nederland en daarbuiten ondersteunen bij het nemen van goede afgewogen besluiten, die duurzaam zijn voor mensen, de aarde en de economie.