Sociale vraagstukken Sociaal domein

Jeugd

De jeugd heeft de toekomst en het is van groot belang dat jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen zodat zij als actieve, zelfstandige en zelfredzame burgers kunnen meedraaien in de maatschappij. In Nederland is in 2016 ruim 35% van de bijna 17 miljoen mensen tellende bevolking jonger dan 30 jaar en deze groep doet het op het gebied van onderwijs en werk naar Europese maatstaven bovengemiddeld goed. Ruim een derde van de 20-29 jarigen had in 2016 een opleiding op Hbo of Wo niveau afgerond en minder dan 5 procent van de 15-29 jarigen volgde geen onderwijs en had ook geen werk en ook steeds minder jongeren in Nederland zijn werkloos.

Ondanks de positieve ontwikkelingen blijven Nederland en Europa voor uitdagingen staan. Kwesties op het vlak van jeugdwerkloosheid, schooluitval, radicalisering, criminaliteit, migratie, taalachterstand, politieke en sociale onthechting, kindverwaarlozing en armoede blijven overheden, gemeenten en de commissie uitdagen. Ecorys adviseert lokale en nationale overheden bij het vinden van effectieve, duurzame oplossingen. 

Voorbeeldprojecten: