Sociale vraagstukken Arbeidsmarkt

Internationale consultancy

De specifieke deskundigheid van Ecorys op arbeidsmarkt- en sociaal zekerheidsgebied wordt ook internationaal steeds meer ingezet. Ecorys zet zich hierbij in op twee specifieke terreinen. Enerzijds technische assistentie projecten in ontwikkelingslanden en opkomende markten, waar Ecorys’ deskundigheid wordt ingezet om de capaciteit van overheidsorganisaties om beleid op arbeidsmarkt en sociaal terrein uit te werken, te implementeren en te monitoren. Zo zijn we tussen 2008 en 2010 betrokken geweest bij de uitvoering van een EU-gefinancierd project in Turkije met als doel de bestaande capaciteit van het Turkse nationaal arbeidsbureau ISKUR te verbeteren. Binnen dit project is er in het bijzonder gekeken naar het uitwerken en implementeren van arbeidsmarktmaatregelen voor kwetsbare groepen, zoals vrouwen en jongeren, over het regionale netwerk. 

Anderzijds wordt Ecorys gevraagd om studies en evaluaties uit te voeren op internationaal sociaal terrein. Zo is er recent voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken een evaluatie uitgevoerd van de financiële hulp aan de ILO en is Ecorys door APM Terminals ingehuurd om een template op te zetten om de sociaal-economische impact van APMT investeringen in ontwikkelingslanden in kaart te brengen. 

Ecorys beschikt door haar ruime ervaring over een uitgebreid professioneel netwerk van nationale en internationale experts voor uiteenlopende themagebieden in ontwikkelingslanden en opkomende markten. Opdrachten worden uitgevoerd voor de verschillende internationale financiële instellingen alsmede bilaterale donoren.