Economische vraagstukken Financieel management systemen

Internationale advisering

Goed bestuur is een kernelement voor de ontwikkeling van landen en is daarom vaak een van de aandachtspunten voor internationale hulp en samenwerking. Een van de belangrijkste elementen binnen ‘good governance’ is adequaat management van de overheidsfinanciën. Het financieel management systeem moet ervoor zorg dragen dat de uitgaven binnen de geraamde inkomsten blijven, dat de financiële middelen worden ingezet voor die activiteiten die de meeste publieke waarde toevoegen, en dat er geen geld wordt verspild.

Ecorys beschikt over ruime internationale ervaring in de ‘institution-building’ in domein van publiek financieel management. In opdracht van internationale donoren implementeren wij nieuwe systemen en technieken in landen die gebruik maken van ontwikkelingsfondsen in Zuid-Oost Europa, Azie en Afrika. Onze projecten richten zich op alle aspecten van het financieel systeem waaronder: strategische planning, begroten, begrotingsbeheersing, rapportage en verantwoording.