Economische vraagstukken Financieel management systemen

Human Capital Topsectoren

Voor de uitvoering van de human capital agenda’s is het van belang zicht te hebben op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daarbij wordt het zeker in de topsectoren een grote uitdaging om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken. Ecorys kan u hierbij ondersteunen door het maken van prognoses voor de arbeidsmarkt van de relevante beroepsgroepen en de te verwachten werkgelegenheid:

  • Wat is het beeld van vraag en aanbod van arbeid in de topsector in het recente verleden?
  • Welke ontwikkelingen van vraag en aanbod van arbeid zijn in de nabije toekomst te verwachten in de topsector?
  • Welke gevolgen hebben verschillende scenario’s voor het te voeren beleid in de topsector?

Deze arbeidsmarktverkenningen voor topsectoren kunnen niet alleen op sectoraal maar ook regionaal niveau worden uitgevoerd